Szukaj słów:

Poprawny CSS!Powiat Wałecki

Oświata w powiecieWiosenny Turniej Tenisa Stołowego w PCKZiU
Powiat Wałecki

W dniu 24. marca 2017 roku w ramach "Dni Otwartych szkoły" w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu zorganizowany został turniej tenisa stołowego uczestników hufca oraz uczniów szkoły.

Oprócz PCKZiU organizatorem oraz sędzią głównym zawodów był komendant Hufca Pracy 16-6 Ireneusz Gaworek. Zawody przeprowadzone były w systemie każdy z każdym, co pozwoliło sprawiedliwie wyłonić najlepszych zawodników. Po kilkugodzinnych zmaganiach najlepszym tenisistą okazał się Jakub Grochowicki, który był bezkonkurencyjny we wszystkich rozegranych meczach. Otrzymał statuetkę ufundowana przez OHP. Drugie miejsce zajął uczeń klasy 3 PCKZiU Marcin Batleja, a trzeci był również uczestnik HP z klasy 2 Maciej Ziemniak.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Pierwsze i trzecie miejsce w dużej mierze jest wynikiem systematycznych treningów w kole sportowym OHP prowadzonym przez komendanta jednostki I. Gaworka i wych. B. Kamińskiego. Nagrody za trzecie miejsce oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych ufundowała dyrekcja PCKZiU oraz komendant HP 16-6. Na zakończenie wicedyrektor Renata Szalla wraz z komendantem hufca podziękowali wszystkim za zmagania sportowe, pogratulowali zwycięzcom i wyrazili chęć wspierania w przyszłości tego przedsięwzięcia, które na pewno zapisze się w kalendarzu imprez szkolnych może o coraz większym zasięgu.

Ireneusz GaworekŚladami wspólnej przeszłości

9 marca 2017 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu odbyły się spotkania edukacyjne, na których swoją obecnością zaszczycili nas edukatorzy z Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie - p. Orit Margaliot i p. Alex Dancyg.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na spotkanie przybyli także zaproszeni goście: Starosta Powiatu Wałeckiego - p. dr Bogdan Wankiewicz i Wicestarosta - p. Jolanta Wegner.
W spotkaniach wzięli udział uczniowie i nauczyciele nie tylko z naszej szkoły, ale także z LO nr 1 i wszystkich gimnazjów w Wałczu. W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z liczną grupą słuchaczy Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas spotkania edukacyjnego z p. Alexem Dancygiem uczniowie mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy poprzez zadawanie pytań związanych z kulturą i historią obu narodów - polskiego i żydowskiego. Niezwykły dar udzielania odpowiedzi naszego gościa sprawił, że atmosfera spotkania była bardzo przyjazna, a słuchacze zaspokoili swoją ciekawość m.in. na temat życia w kibucu, służby wojskowej czy wojennych losów rodziny p. Dancyga.
Kolejne spotkanie, które zostało przeprowadzone przez p. Orit Margaliot, odbyło się w języku angielskim. Wykład o sztuce i warsztaty Last letters spowodowały, że uczniowie chętnie wypowiadali się w języku angielskim i stworzyli zintegrowaną, aktywnie uczestnicząca w zajęciach grupę.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkania edukacyjne Śladami wspólnej przeszłości związane są z realizacją projektu Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów, który wynika ze współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie na mocy umowy między Rządem RP a Rządem Izraela.
PCKZiU jest pierwszą szkołą w województwie zachodniopomorskim, która 3 lata temu rozpoczęła współpracę w ramach tego projektu. Wymiernym efektem udziału w projekcie był udział 6 nauczycieli z Powiatu Wałeckiego w ośmiodniowym seminarium edukacyjnym, które odbyło się w ubiegłym roku w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uczestnicy spotkań edukacyjnych mieli okazję do chwili refleksji przy wystawie fotograficznej i poetyckiej p. Małgorzaty Angel, a także do wysłuchania piosenki Justyny Steczkowskiej "Austeria" w wykonaniu uczennicy kl. II b - Julii Książkiewicz.
Udział w spotkaniach z niezwykle interesującymi gośćmi - p. Alexem Dancygiem i p. Orit Margaliot z pewnością dostarczył uczniom i nauczycielom nowej wiedzy, która wykracza poza tę przekazywaną na lekcjach.
Realizacja spotkań z edukatorami z Izraela była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego i Dyrekcji PCKZiU w Wałczu, za co serdecznie dziękuję.

Link do wielu ciekawych informacji związanych z tematem -

http://teatrnn.pl/leksykon/node/4376/alex_dancyg_ur_1948_r

Opracowanie: Elżbieta GrzechWałcz - spotkanie z marynarzem

W dniach 6 i 7 marca 2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu uczniowie klas technikum mechatronicznego, organizacji reklamy oraz o profilu wojskowymi wzięli udział w prelekcji promocyjnej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przygotowanej przez prelegenta z wojskowej uczelni.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Prezentacja wykonana i przestawiona przez studenta V roku akademii cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Oprócz warunków rekrutacyjnych poruszone były dziedziny rozwoju fizycznego, rozwijania swoich pasji, nauki oraz przyszłej pracy. Uczniowie mieli okazję zobaczyć również filmik z rejsów, na których panowały różne warunki atmosferyczne. Przekazane informacje zapewne przyczynią się do pogłębienia wiedzy na temat proponowanych kierunków oraz ułatwią młodzieży podjęcie decyzji o dalszym kształceniu. Fotorelację ze spotkania wykonały: Katarzyna Sobczak i Natalia Koszykowska - należące kółka fotograficznego "Chwila" z Hufca Pracy 16-6 w Wałczu.

Zdjęcia: Katarzyna Sobczak i Natalia Koszykowska
Kto wyda w tym roku 30 tys. zł na książki? PCKZiU!

Przeprowadzane od 1992 r. przez Bibliotekę Narodową badania stanu czytelnictwa nie pozostawiają wątpliwości - Polacy czytają coraz mniej. Tendencja ta jest najbardziej wyraźna w grupie ludzi młodych. Aby podnieść poziom zainteresowania literaturą i wspierać aktywność czytelniczą uczniów, Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Kultury w 2015 r. przyjęło do realizacji "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

W lutym br. komisja przy Kuratorium Oświaty w Szczecinie, oceniająca projekty działań promujących czytelnictwo przygotowane przez nauczycieli bibliotekarzy z województwa zachodniopomorskiego, doceniła pomysły Teresy Dobosz i Małgorzaty Bochenek ze szkolnych bibliotek Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. Obu bibliotekom przyznano fundusze na rozwijanie zainteresowań uczniów, wspieranie rozwoju czytelnictwa, w tym uzupełnienie zbiorów o nowości wydawnicze niebędące podręcznikami - po 15 tys. zł na każdą z bibliotek (20% kwoty stanowi wkład własny organu prowadzącego szkołę - Powiatu Wałeckiego). Należy mieć nadzieję, że przedsięwzięte w PCKZiU działania promujące czytanie przyniosą oczekiwany skutek w postaci poprawy stanu czytelnictwa, ale i podniesienia jakości życia uczniów. Wszak obcowanie z książką daje nie tylko przyjemność, ale: poprawia pamięć, kształtuje charakter, rozwija wyobraźnię, wyzwala kreatywność, podnosi samoocenę, relaksuje i odpręża, wpływa na bogactwo słownictwa, pozwala zdobywać kompetencje zawodowe, zwiększa zdolność empatii…Nocny kondycyjny marsz klas wojskowych na 30km 03 i 04.03.2017

Marzec w klasach wojskowych poświęcony jest utrzymywaniu dobrej kondycji marszowej. Ferie zakończone, pogoda nie rozpieszczała, trzeba nadrobić stracony czas i brak ruch. Początek marca, dobry czas i wyjątkowo sprzyjająca pogoda, ciepło, bez opadów, resztki śniegu i lodu zniknęły.

Zbiórka przed szkołą 19.50, sprawdzenie stanów, postawienie zadań z jednoczesnym wręczeniem map z zaznaczonymi punktami kontrolnymi. Jest nas 34 – 30 uczniów i czworo opiekunów. Pozwolę sobie wymienić tych dzielnych uczniów z imienia i nazwiska:
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Klasa I LO:
1. Aftyka Łukasz,
2. Grudzińska Izabela,
3. Grusiecki Mateusz,
4. Kobylańska Natalia,
5. Kowalenko Paula,
6. Libner Kornelia,
7. Lis Krystian,
8. Litwińczuk Mateusz,
9. Rosalski Kacper,
10. Rowińska Wiktoria,
11. Sankowska Alicja,
12. Skibiak Szymon.

Klasa II LO:
1. Bartkowiak Wiktoria,
2. Cywiński Piotr,
3. Czarnota Katarzyna,
4. Domaradzka Honorata,
5. Fraszczyk Dominika,
6. Góraj Kamila,
7. Kokoszka Kewin,
8. Kosnowicz Kaja,
9. Mączka Adrian,
10. Nęcka Adrian,
11. Pacholczak Igor,
12. Pogocka Aleksandra,
13. Waś Piotr.

Klasa III LO:
1. Oleksów Bartosz,
2. Pielech Aleksander,
3. Rozwałka Jakub,
4. Sadzik Adrian,
5. Żurek Patryk.

Opiekunowie; Jola Bacławska, Małgorzata Kuśmierczak, Beata Baszczyn.

Marsz przebiega sprawnie, chociaż miejscami błoto po kostki. Uczniowie I klasy bardzo sprawnie prowadzą do punktów kontrolnych, tempo bardzo dobre – 5km/h – czy wytrzymają. Po 14km krótka przerwa (17 min.) na poprawę oporządzenia, posiłek. Druga klasa przejmuje prowadzenie, tempo nadal 5km/h, pojawiają się drobne błędy w precyzyjnym określeniu punktów kontrolnych, w I klasie pojawiają się objawy zmęczenia. Zmniejszamy tempo, środek lasu do najbliższej miejscowości 5km wszyscy muszą wytrzymać, jak nie niesiemy. Niestety jedna osoba ma odnowioną kontuzję stawu skokowego, pozostało 9km, jest możliwy dojazd i odbiór samochodem, zostaje asekuracja my ruszamy dalej. Cichną rozmowy, widać, że wszyscy mocno zmęczeni, ale prą do przodu, nikt się nie skarży, tempo wzrasta do 5km/h. Wreszcie widać Wałcz, ale to jeszcze godzina marszu, grupa w miarę zwarta. Docieramy na miejsce, koniec ogromnego wysiłku, niektórzy żartują, mogą przejść jeszcze kilka kilometrów, wracają uśmiechy na twarze, dali radę prawdziwi twardziele.

Ta cała grupa to dobry „materiał na żołnierzy OT”, najważniejsze, że chcą i nie boją się trudności.
Wiktor Marcinkowski
OHP w Wałczu - aktywność zawodowa młodzieży

Od maja ubiegłego roku wałecki hufiec pracy, który mieści się w PCKZiU prowadzi zajęcia w projekcie "Obudź swój potencjał - YEI" realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Koordynatorem lokalnym ze strony jednostki jest Ireneusz Gaworek, a opiekunem grupy Mirosław Prus. Natomiast całością działań projektowych ze strony Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie kieruje pani Joanna Maciurzyńska.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W projekcie uczestniczy grupa dziesięciu absolwentów różnych typów szkół z terenu powiatu wałeckiego, którzy mają problemy ze znalezieniem pracy, chcą zdobyć zawód lub się przekwalifikować. Oprócz tego udział w projekcie pozwoli młodym ludziom poprawić swoją aktywność zawodową. Odbyli oni ciekawe zajęcia z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, uczestniczyli w spotkaniach z psychologiem, zapoznali się z przepisami i zasadami zatrudniania oraz poszerzyli wiedzę na temat praw i obowiązków pracowniczych. Trzem beneficjentom umożliwiono udział w kursie prawa jazdy. Uczestnicy projektu od października 2016 roku uczestniczyli w kursach zawodowych w zawodach: magazynier z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej i magazynowego programu komputerowego, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, pracownik biurowo - administracyjny, fryzjer. Po zakończeniu i zdobyciu uprawnień uczestnicy rozpoczęli 3-mieśieczne staże zawodowe w firmach i zakładach w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W czasie trwania projektu uczestnicy otrzymywali zwroty kosztów dojazdu, ubezpieczenie zdrowotne i nw, darmowe posiłki oraz stypendia za ukończenie kursów zawodowych oraz pracę na stażach.
Po wszystkich wsparciach projektowych na koniec marca 2017 oczekiwanym celem jest znalezienie różnego rodzaju zatrudnienia przez minimum 50 % uczestników projektu "OSP - YEI". Oferowana pomoc OHP przy wsparciu środków funduszy unijnych daje ogromną szansę młodym ludziom.

Zdjęcia: Beneficjenci projektu w miejscach odbywania stażu w poszczególnych zakładach pracy w Wałczu.
Uczniowie PCKZiU na "RETUSZU", czyli profilaktyka przed feriami

W szkolnej auli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu Impresariat Artystyczny INSPIRACJA z Krakowa wystawił spektakl, który obejrzeli uczniowie dziewięciu klas. Celem takiej formy zajęć profilaktycznych było nie tylko uświadomienie szkodliwości korzystania z używek, takich jak: papierosy, alkohol i środki psychoaktywne, ale także ukazanie mechanizmów obrony człowieka przed przyznaniem się do uzależnienia. Stąd zostały ukazane systemy iluzji, zaprzeczeń oraz kolejne fazy uzależnienia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
"RETUSZ"
to opowieść o dwojgu młodych ludziach, którzy pasjonują się fotografią. Mają ambicje, marzenia i plany. Jednak chęć upodobnienia się do kolegów, bycia rozrywkowym i atrakcyjnym wśród rówieśników prowadzą do uzależnienia. Wcześniej stawiane cele stają się rozmyte, niewyraźne. Obraz przyszłości blaknie jak stare zdjęcia wymagające retuszu. Rezygnacja z siebie i bezrefleksyjne naśladowanie innych prowadzi do utraty własnej tożsamości, zapadanie się w uzależnienie, zmianę świadomości i wyniszczenia organizmu. Spektakl rozprawia się z mitami dotyczącymi substancji psychoaktywnych i rzekomej nieszkodliwości niektórych z nich. Uświadamia młodym ludziom co to są dopalacze i jakie są skutki ich zażywania.
Ferie zimowe to wyczekiwany przez uczącą się młodzież czas, który powinien być przeznaczony na realizowanie zainteresowań, na które w okresie nauki często go brakuje. Nie wszyscy uczniowie korzystają z zorganizowanych form wypoczynku i nie zawsze są pod opieką dorosłych. Duża ilość wolnego czasu sprzyja częstszym spotkaniom z rówieśnikami i nie zawsze jest właściwie zagospodarowany.
Aby ustrzec młodzież przed wyborem ryzykownych zachowań, eksperymentowania z używkami należy ukazywać młodzieży skutki takich decyzji i jednocześnie dostarczać im argumentów promujących zdrowy styl życia i utwierdzać w przekonaniu, że warto bronić własnych przekonań i wartości - często wbrew naciskom otoczenia. Ważne, by nie poddać się wpływom presji rówieśniczej, kształtować umiejętności asertywne, odmawiać w sytuacjach, które są sprzeczne z własnym systemem wartości.
Warto uczyć młodych ludzi zagospodarowywania wolnego czasu tak , aby spędzali go miło i konstruktywnie dostosowując go do własnych potrzeb i zainteresowań. Właściwie zaplanowany odpoczynek, w którym jest czas na rozwój umysłowy oraz fizyczny umożliwia regenerację i nabranie sił do nauki w następnym półroczu.
Organizacją spektaklu zajęły się panie: Joanna Włodarczyk-Załęska, Anna Bochniak przy pomocy p. Beaty Barei - Cierpickiej, a zdjęcia zrobiła p. Małgorzata Angel.

Joanna Włodarczyk-Załęska
Wigilia szkolno - hufcowa
Powiat Wałecki

W dniu 22. grudnia 2016 roku uczestnicy Hufca Pracy 16-6 w Wałczu oraz uczniowie PCKZiU spotkali się na Wigilii. Obecni byli uczestnicy z klas szkoły zawodowej, kadra OHP z komendantem Ireneuszem Gaworkiem, dyrektor Piotr Filipiak oraz wicedyrektor Renata Szalla.

W nastrój Świąt Bożego Narodzenia wprowadziły wszystkich tradycyjne kolędy. Rówieśnicy słuchali z ogromną ciekawością rytmów świątecznych kolęd i pastorałek. Następnie życzenia zdrowia i pogodnych świąt złożyli wszystkim komendant hufca oraz dyrekcja szkoły. Kadra pedagogiczna i młodzież w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze połamali się opłatkiem życząc sobie przede wszystkim wartości najważniejszych w życiu takich jak miłości , przyjaźni, zdrowia i spełnienia swoich planów życiowych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W dobrym nastroju młodzież rozeszła się do swoich domów w przekonaniu, że każdy musi dojść do swojej prywatnej stajenki by zobaczyć w bliźnim drugiego człowieka.

Tekst: Małgorzata Angel
Zdjęcia: Natalia Koszykowska, Magdalena Strugińska

WIECZÓR WIGILIJNY W INTERNACIE PCKZiU

Powiat Wałecki
Boże Narodzenie to najpiękniejsze święto spośród wszystkich świąt, a wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem roku. Zgodnie z tradycją spotkanie wigilijne miało miejsce również w naszym internacie. Ta szczególna uroczystość odbyła się 15 grudnia o godz. 19.00. Wychowankowie zaprosili do wspólnego stołu przedstawicieli starostwa, dyrekcję szkoły, panią kierownik, wychowawców, księdza i pracowników obsługi.

Kolacja wigilijna miała miejsce w pięknie udekorowanej stołówce internatu, w której znalazła się także duża choinka. Na stołach nakrytych śnieżnobiałymi obrusami ustawiono stroiki i świece. Pani Kierownik Barbara Rosochacka przywitała gości i złożyła wszystkim obecnym życzenia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Następnie głos zabrała pani wicestarosta Jolanta Wegner, a starosta pan Bogdan Wankiewicz przekazał naszej młodzieży wspaniały prezent - telewizor. Wszystkiego najlepszego życzyła również pani dyrektor J. Ambroziak. Ksiądz Andrzej Pawłowski odmówił modlitwę. Po tych ciepłych słowach podzieliliśmy sie opłatkiem i zasiedliśmy do wigilijnego stołu, na którym znalazły się pierogi, krokiety, barszcz, smażona ryba i ciasta. Było także wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie p. D. Izbana. Ten wieczór spędziliśmy w wyjątkowej, świątecznej atmosferze.

Świątecznie w PCKZiU w Wałczu

Tradycją stało się, że uczniowie i nauczyciele Technikum Zawodowego nr 1 im. Profesora Wiktora Zina w Wałczu przy ul. Budowlanych przygotowują co roku wystawę ozdób i stroików bożonarodzeniowych.

Do ubiegłego roku szkolnego odbywała się ona w budynku przy ul. Budowlanych. W tym roku w związku z reorganizacją szkoły(połączeniem byłego Zespołu Szkół nr 2 i byłego Zespołu Szkół nr 3 w jedną szkołę pod nazwą Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu) , wystawa odbyła się w auli szkoły przy ul. Bankowej w dniach 14.12.-16.12.2016 Uczennice klasy trzeciej i czwartej kształcące się w zawodzie technik architektury krajobrazu przez kilka tygodni przygotowywały świąteczne cudeńka pod kierunkiem pani Ireny Kani. W przygotowanie wystawy zaangażowały sie również panie Małgorzata Angel i Ewa Zielińska-Repecka wraz z uczniami kierunku technik organizacji reklamy oraz panie Renata Pachocka i Jolanta Bacławska.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wśród licznych gości, którzy odwiedzili wystawę była pani wicestarosta Jolanta Wegner, która podkreśliła, że zaprezentowane przez uczniów prace to małe dzieła sztuki i choć są przygotowane przez amatorów, to w niczym nie odbiegają od stroików tworzonych przez profesjonalistów, sprzedawanych za duże pieniądze w galeriach.
W ramach wystawy zorganizowano również konkurs na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy, do udziału w którym zaproszono uczniów gimnazjów z naszego powiatu. Na zaproszenie odpowiedziały Gimnazjum w Piecniku i Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie. W kategorii gimnazjum I miejsce zajęła Emilia Smolarek, II miejsce-Klaudia Grabska, obie z Gimnazjum w Piecniku. III miejsce przypadło Klaudii Dudzik z Gimnazjum w Chwiramie. W kategorii uczniów PCKZiU (czyli gospodarzy imprezy) pierwsze miejsce zajęła Joanna Górska z klasy IV AK, II miejsce -Paulina Kotowska z klasy III AK, III miejsce-Magdalena Czajkowska z IV AK.

Mroźny survival klas wojskowych

17 i 18 grudnia 2016 roku klasy wojskowe z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałcz realizowały kolejne trudne zadanie - bytowanie w trudnych warunkach atmosferycznych (zimą) w przygodnym terenie, czyli tzw. survival.

Powiat Wałecki
Minimum programowe dla klas wojskowych przewiduje szkolenie personelu narażonego na izolację, czyli SERE poziom A (Survival, Evasion, Resistance, Escape/Extraction). To trudne zadanie z technik survivalowych realizujemy dając młodzieży maksimum wiedzy i umiejętności. Zależy nam też na tym, aby nauczyć uczniów klas wojskowych jak przetrwać, gdy znajdą się w ekstremalnych warunkach. Taka praktyczna wiedza zdobyta na własnym doświadczeniu pozostaje w każdym na bardzo długo.
W mroźny sobotni poranek (jak na nasze warunki -4 stopnie Celsjusza) 17grudnia o godz. 09.50 szykujemy się do wyprawy. Następuje sprawdzenie stanów, wydanie dodatkowego wyposażenia (piły, saperki), postawienie zadań do marszu. Wyruszamy w dobrych humorach, młodzież jeszcze nie wie, jak wielki wysiłek przed nimi. Dobrze, że ziemia zamarznięta, bo błoto sięgałoby po kostki. Po godzinie docieramy na miejsce, sprawdzamy czy młodzież zabrała niezbędne wyposażenie i tylko dozwolone produkty:
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
surowego kurczak na drużynę, 4 bochenki chleba, 4 ziemniaki, 1 surowe jajko, 1,5 l wody na osobę i tzw. zapas nienaruszalny - tabliczka czekolady 100g lub baton.
Następnie zapoznajemy się z planem, następuje wskazanie miejsc do rozmieszczenia baz i przypomnienie zasad bhp. Jedna grupa rozbija bazę, druga zbiera opał i suchą trawę na izolację termiczną w miejscach odpoczynku. O 15.00 można rozpalić ognisko, ale poprzez niekonwencjonalne metody (tarciową - pocieranie drewienkiem lub krzesiwo). Marysia Borkowska jako jedyna próbowała zmierzyć się z pierwszą metodą, niestety bez powodzenia.
Z drugą, w uwspółcześnionej wersji- magnezia, bez problemu poradzili sobie Paula Kowalenko i Mateusz Nowakowski. Kolejne zadanie to przygotowanie ciepłego posiłku, czyli upieczenie kurczaka bez przypraw i soli oraz rozdzielenie go na drużynę. Zadanie to drużyny wykonały bardzo dobrze. Zaskoczeniem było dla wszystkich, że tak przygotowany kurczak wyśmienicie smakuje, zresztą nie ma na kogo narzekać, bo przecież przygotowało się go samodzielnie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Nocny marsz na azymut nie nastręcza trudności, chyba tylko ocena odległości, trudno jednak liczyć kroki przy prószącym śniegu z deszczem, gdy nogi ślizgają się na oblodzonej ziemi. Zmęczenie daje się już we znaki, jest 02.00, ale trzeba się zmobilizować, bo czeka kolejne zadanie: marsz według mapy do nowego rejonu. Bardzo dobrze zadanie wykonała klasa druga, ale i pierwsza niewiele ustępowała. Wracamy do baz, głód coraz bardziej dokucza a do jedzenia pozostały tylko ziemniaki i kuszący słodki zapas nienaruszalny - czekolada, nawet jajka zjedzone na surowo lub upieczone. Ogniska przygasają, zimno i wilgoć dokuczają, brakuje snu, a tu trzeba pełnić jeszcze służbę. Jest 6.00, sprawdzamy śniadanie, a w zasadzie jego brak, tylko drużyna dziewcząt z drugiej klasy ma jeszcze odrobinę kurczaka i dwie kromki chleba jako grzanki. Pozostał ostatni wysiłek - powrót do szkoły. Przed ósmą docieramy na miejsce, na twarzach widać zmęczenie, ale i satysfakcję - przetrwałam (przetrwałem), dałam (dałem) radę. Teraz tylko jak najszybciej położyć się spać.
W survivalu brały udział klasy: I LO - 19 uczniów, II LO - 12 uczniów i III LO - 4 uczniów. Na wyróżnienie zasłużyli: Izabela Grudzińska, Krystian Lis, Mateusz Grabski z klasy pierwszej, wszystkie dziewczyny z klasy drugiej, a szczególnie Honorata Domaradzka i Kamila Góraj oraz z grupy chłopców Kewin Kokoszka i Igor Pacholczak . Pomocą i doświadczeniem służyli uczniowie klasy trzeciej: Bartosz Oleksów, Aleksander Pielech, Patryk Żurek i Adrian Sadzik.
W tej trudnej wyprawie towarzyszyli uczniom nauczyciele: kierownik wycieczki Wiktor Marcinkowski oraz Jolanta Bacławska, Małgorzata Kuśnierczak i Mirosław Dulęba.

oprac. Wiktor Marcinkowski


"BUDOWLAŃCY Z PCKZIU NAJBEZPIECZNIEJSI W WOJEWÓDZTWIE"

"Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie" to konkurs corocznie organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Klaster Budowlany przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie. W tegorocznej edycji konkursu do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się sześciu uczniów z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu na ul. Budowlanych. Trzech z nich: Natan Nawrocki, Mateusz Jędrasik i Paweł Arendarski to uczniowie Technikum Zawodowego nr 1 im. Profesora Wiktora Zina, zaś kolejna trójka to Jan Czarnojan, Dominik Pawlisz i Dawid Sadzik z klasy III murarz - tynkarz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. Profesora Wiktora Zina.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
01.12.2016 w Szczecinie odbył się etap wojewódzki konkursu. W pierwszej części uczniowie odpowiadali na 20 pytań testowych, w tym 5 o podwyższonym poziomie trudności. Kolejnym etapem była część praktyczna, w której między innymi należało wyposażyć manekin w środki ochrony indywidualnej, omówić zagrożenia występujące przy pracach z różnymi narzędziami oraz prawidłowo zabezpieczyć pracownika przed upadkiem z wysokości. Najlepszy w województwie w kategorii zasadniczych szkół zawodowych okazał się Jan Czarnojan, młodociany pracownik pana Andrzeja Cerazego. Paweł Arendarski zajął II miejsce wśród techników. Suma punktów zdobytych przez wszystkich uczniów zaowocowała I miejscem drużynowo w województwie. Uczniów do konkursu przygotowywała p. Agnieszka Szpecht i p. Dagmara Turkiel.
Sprawozdanie z programu zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wałczu, pn. MECHATRONIK INNOWACYJNY. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Powiatu Wałeckiego - (.pdf)


SALE INFORMATYCZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU WAŁECKIEGO


Zespół Szkół Nr 1 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Barbara Sikora
Andrzej Kuziemski (zastępstwo)
15


W skład pracowni wchodzą także stanowiska multimedialne w bibliotece szkolnej w ilości 3 szt. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali (przepisy bhp i sanitarne) nie ma możliwości rozbudowania pracowni w istniejącej sali. Szkoła planuje stworzenie dwóch nowych pracowni w budynku biblioteki szkolnej po kapitalnym remoncie w/w budynku.


Zespół Szkół Nr 2 :

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 18 Mirosława Dulęba
15
Nr 19 Mirosława Dulęba
15


Wszystkie komputery są w dobrym stanie, naprawy wymagają jedynie 3 monitory. W chwili obecnej nie przewiduje się planów rozbudowy sal. Sprzęt jest naprawiany w miarę potrzeb i nie wymaga wymiany. Dodatkowo szkoła posiada centrum multimedialne w pomieszczeniu biblioteki. Znajduje tam się 8 komputerów 2 drukarki sieciowe oraz 2 skanery. Pomieszczenie jest dostępne dla uczniów.


Zespół Szkół Nr 3:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Justyna Jesiotr
15
Nr 2 Paweł Gradek
15
Nr 3 Mirosław Wójcicki
15


Zainstalowany w pracowniach sprzęt używany jest czwarty rok. Intensywność zajęć spowodowała wyeksploatowanie głównych podzespołów znajdujących się w zestawach. Dlatego sprzęt bardzo często ulega awariom, utrudniając prowadzenie zajęć dydaktycznych.


Zespół Szkół Nr 4 RCKU:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Agnieszka Jaskulska
10
Nr 2 Małgorzata Rosińska
15
Nr 3 Jarosław Huber
16


Szkoła posiada 3 sale komputerowe :

Planowane jest utworzenie dwóch nowych pracowni dla kierunków technik informatyk i technik ekonomista. Szkoła stara się jednocześnie o środki finansowe z Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na sprzęt komputerowy oraz budowę sali audiowizualnej wraz z pełnym wyposażeniem przeznaczonej dla dużej grupy osób (ok. 100 osób). Szkoła przeprowadza egzaminy zawodowe stanowiskowe na komputerach dla zawodu informatyk i ekonomista. Najnowocześniejszą pracownią jest sala nr 3, którą szkoła zmodernizowała w 2005 r. Pozostałe sale wymagają szybkiego unowocześnienia. W tych salach przeprowadza się łącznie ok. 135 godz. lekcyjnych tygodniowo.


II Liceum Ogólnokształcące:

Sala Opiekun Ilość stanowisk
Nr 1 Beata Łojewska
14


Dodatkowo w szkole istnieje również Multimedialne Centrum Informacji - czytelnia w którym znajdują się 4 komputery i 1 laptop do dyspozycji uczniów. Szkoła planuje rozbudowę Multimedialnego Centrum Informacyjnego.