Szukaj słów:

Poprawny CSS!

Powiat Wałecki

Komisje Rady Powiatu Wałeckiego


KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
RADY POWIATU W WAŁCZU

Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
F U N K C J A

1.

Andrzej Gostołek

Przewodniczący Komisji
2. Marek Matela
Z-ca Przewodniczącego Komisji
3.
Jan Kaczanowicz
Członek Komisji
4. Tadeusz Wenio
Członek Komisji
5. Jolanta Wegner
Członek Komisji
6. Janusz Różański
Członek Komisji
7. Marek Pawłowski
Członek Komisji
8. Jerzy Goszczyński
Członek Komisji
9. Andrzej Więckowski
Członek Komisji
10. Roman Wiśniewski
Członek Komisji


KOMISJA EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
RADY POWIATU W WAŁCZU

Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
F U N K C J A

1.

Izabela Krajnik

Przewodniczący Komisji
2. Roman Wiśniewski
Członek Komisji
3. Bogdan Białas
Członek Komisji
4. Danuta Kęsek
Członek Komisji
5. Justyna Ryder
Członek Komisji
6. Elżbieta Rębecka - Sabak
Członek Komisji
7. Mirosław Wiercioch
Członek Komisji
8. Andrzej Więckowski
Członek Komisji


KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU W WAŁCZU

Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
F U N K C J A

1.

Jan Kaczanowicz

Przewodniczący Komisji
2. Roman Wiśniewski
Członek Komisji
3. Izabela Krajnik
Członek Komisji