POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


Powiat Wałecki


     
SPOTKANIE W SPRAWIE FESTIWALU MŁODZIEŻY
EUROREGIONU POMERANIA

Powiat Wałecki
W dniu 23 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania w Wałczu. W spotkaniu uczestniczyli Andrea Gronwald- Dyrektor Biura Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V., Regina Werner z Zespołu ds. Wdrażania Funduszu Małych Projektów Biura Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V., Karina Dörk- Burmistrz Miasta Strasburg, Heimbert Diederich oraz Gunnar Leesh z PSV Stralsund e.V., Irena Stróżyńska- Wicedyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Aleksandra Warska i Julia Leśniewska z Zespołu ds. Naboru i Promocji Funduszu Małych Projektów Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Joanna Rychlik- Łukasiewicz- Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz oraz Andrzej Wiśniewski- Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wałcz. Powiat Wałecki reprezentowali: Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Tematem spotkania była wspólna organizacja Festiwalu przez Powiat Wałecki, Miasto Strasburg i klub sportowy PSV Stralsund e.V. w dniach 9-11 czerwca br. w Wałczu. W czasie Festiwalu planuje się przeprowadzenie rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży pochodzących z terenu województwa zachodniopomorskiego, powiatów Vorpommern - Rügen, Vorpommern-Greifswald i Mecklenburgische Seenplatte w Kraju Związkowym Meklemburgia -Pomorze Przednie oraz powiatów Barnim, Uckermark i Märkisch-Oderland w Kraju Związkowym Brandenburgia w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej, ręcznej, pływaniu, boksie, karate i lekkoatletyce, którym towarzyszyć będą prezentacje artystyczne młodych artystów. O współfinansowanie zadania Powiat Wałecki ubiega się ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania) oraz ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Podczas wizyty w Wałczu uczestnicy spotkania odwiedzili także Gimnazjum nr 2, Szkołę Mistrzostwa Sportowego oraz Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, gdzie zapoznali się z bazą noclegową oraz obiektami sportowymi placówek.


     
SPOTKANIE NOWOROCZNE W TUCZNIE
Powiat Wałecki

W dniu 17 lutego br. odbyło się Spotkanie Noworoczne w Tucznie. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z terenu powiatu wałeckiego, radni, przedstawiciele policji, straży pożarnej, Lasów Państwowych i duchowieństwa, pracownicy oświaty, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Tuczno. Władze Powiatu Wałeckiego reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Członek Zarządu Powiatu Danuta Kęsek oraz Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Spotkanie było okazją do podsumowania inwestycji i wydarzeń kulturalnych minionego roku oraz do przedstawienia planów Gminy Tuczno na rok bieżący, którego dokonał Burmistrz Tuczna Krzysztof Hara. Podczas spotkania wręczono także wyróżnienia "Przyjaciel Miasta i Gminy Tuczno 2016", które otrzymali Minister Środowiska Jan Szyszko, Radny Województwa Zachodniopomorskiego Robert Grzywacz, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuczno Marcin Majchrzak, Prezes Polskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. w Wałczu Marian Płóciennik, Prezes Koła Łowieckiego "Darz Bór" w Mielęcinie Mirosław Wójcik, Dyrektor Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. w Tucznie Krystyna Stysińska, Dyrektor Zakładu Żywiec Zdrój S.A. w Mirosławcu Andrzej Pawlukiewicz oraz wspólnicy Partners Group Sp. z o.o. Ewa Żudro i Michał Grześkowiak. Tytuł Pracownika Roku otrzymał Wojciech Narel. Wręczono również 45 osobom pamiątkowe medale za wkład i pomoc w organizacji imprez kulturalnych, które odbyły się w 2016 r. w Gminie Tuczno.
Uroczystość uświetniły swoim występem gimnazjalistki Marika Kartasińska i Nadia Lembicz oraz trio wokalno - instrumentalne z Piły w składzie: Dominika Wróbel - wokal, Piotr Pawlak- klawisze oraz Mikołaj Wieńke- saksofon.


     
72. ROCZNICA PRZEŁAMANIA WAŁU POMORSKIEGO
I WYZWOLENIA WAŁCZA

12 lutego br. na Cmentarzu Wojennym odbyły się uroczystości z okazji 72. rocznicy przełamania Wału Pomorskiego i wyzwolenia Wałcza. Uczestniczył w nich Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.

Uroczystości rozpoczęły się wystąpieniem Bogusławy Towalewskiej - Burmistrza Miasta Wałcz, po którym miała miejsce modlitwa ekumeniczna oraz odczytano apel poległych. Ceremoniał wojskowy zakończyła salwa honorowa. Następnie delegacje urzędów, instytucji, firm, szkół i organizacji pozarządowych złożyły kwiaty pod pamiątkowym obeliskiem.
Po uroczystościach na Cmentarzu Wojennym w Skansenie Grupy Warownej Cegielnia nastąpiło otwarcie wystawy Roberta Jurgi "Od grodu do schronu" a na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu- inscenizacja "Bitwa o Koszary".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
GALA "LIDER SUKCESU 2016"

Powiat Wałecki
10 lutego br. w hotelu Gromada w Pile odbyła się gala "Lider Sukcesu 2016". Nagrody, przyznawane przez Zarząd Powiatu Pilskiego, wręczane są firmom, instytucjom i osobom fizycznym za dynamiczny rozwój i szczególne osiągnięcia. W uroczystości uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

W tegorocznej edycji statuetki wręczono 12 podmiotom. W kategorii: Zdrowie i Pomoc Społeczna tytuł "Lider Sukcesu 2016 otrzymała Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile, w kategorii: Kultura i Sztuka: Chór Milenium przy Ujskim Domu Kultury, w kategorii: Edukacja i Nauka: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile, w kategorii: Gospodarka i Przedsiębiorczość: Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu, Wytwórnia Pasz w Pile, w kategorii: Działalność Społeczna i Zawodowa: Colours Factory Sp. z o.o. w Pile, w kategorii: Rolnictwo i Ochrona Środowiska: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie, w kategorii: Działalność Gospodarcza prowadzona przy udziale środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego: Aleksandra Szeremet - Wilczyńska, a w kategorii: Sport i Turystyka: Klub Sportowy LZS Iskra Szydłowo,
Powiat Wałecki
Gminny Ludowy Klub Sportowy Wysoka oraz Klub Sportowy Pogoń Łobżenica. Wyróżnienie tytułem "Lider Sukcesu" otrzymała także 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu oraz Termopil-Bud Sp. z o.o. Tytuł "Kryształowego Lidera Sukcesu" otrzymało Przedsiębiorstwo - Handlowo - Usługowe "AGA" Leszek Guderski z Nowej Wsi Ujskiej, Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. Tytuł "Ambasadora Powiatu Pilskiego" powędrował do Natalii Madaj, pochodzącej z Szydłowa złotej medalistki Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Uroczystość uświetnił koncertem Jacek Borkowski.


     
OBCHODY 72. ROCZNICY WALK O MIROSŁAWIEC
Powiat Wałecki

W dniu 10 lutego br. w Mirosławcu odbyły się Obchody 72. Rocznicy Walk o Mirosławiec. Powiat Wałecki na uroczystości reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas.

Obchody rozpoczęły się wspólną modlitwą za poległych żołnierzy oraz capstrzykiem wojskowym na Placu Lotników. Następnie w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu odbył się koncert w wykonaniu Orkiestry Wojskowej Sił Powietrznych z Koszalina.
     
WIZYTA W PINNOW
Powiat Wałecki

W dniu 9 lutego br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz spotkał się z dyrektorem Amt Oder- Welse Detlefem Krause w Pinnow.
Powiat Wałecki
Tematem spotkania było omówienie realizacji wspólnych projektów Powiatu Wałeckiego i Amt Oder- Welse w 2017 r., współfinansowanych z programu Interreg V A, dotyczących przedsięwzięć kulturalnych, działań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz rywalizacji sportowej młodzieży.     
GEPARD BIZNESU DLA FIRMY ALBOR BOLESŁAW RAFAŁKO
Powiat Wałecki

Rok 2016 okazał się kolejnym udanym dla właścicieli firmy ALBOR Bolesław Rafałko w Wałczu. Pośród wielu uzyskanych w 25-letniej historii działalności firmy nagród i wyróżnień, pod koniec 2016 roku ALBOR został uhonorowany prestiżowym laurem - wyróżnieniem w XI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016.

Powiat Wałecki
Jest to nagroda za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej firmy, przyznawana przez Instytut Europejskiego Biznesu. Co ważne, jest ona wynikiem przeprowadzonej przez wywiadownię InfoCredit analizy i weryfikacji danych finansowych firmy, publikowanych zgodnie z przepisami rachunkowymi i podatkowymi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Gratulujemy kolejnego sukcesu życząc dalszych wspaniałych pomysłów na rozwój przedsiębiorstwa.


     
I FORUM GOSPODARCZE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
W POZNANIU
Powiat Wałecki

W dniach 7-10 lutego br. w Poznaniu odbyły się jubileuszowe 25 Targi Budownictwa i Architektury BUDMA. W ramach Targów zorganizowano pod patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka I Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury. W Forum, na zaproszenie Centrum Usług Techniczno- Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Sp. z o.o., uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki


Tematem Forum były uregulowania prawne dotyczące nadzoru rynku wyrobów budowlanych oraz podsumowanie konsultacji publicznych dotyczących Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Zaprezentowano także główne założenia i cele programu "Mieszkanie plus". Forum towarzyszyły debaty z udziałem przedstawicieli środowisk branżowych dotyczące rynków eksportowych dla polskich wyrobów budowlanych oraz roli szkolnictwa i kwalifikacji zawodowych w budownictwie.


     
Powiat Wałecki
PODSUMOWANIE ROKU PIŁKARSKIEGO 2016 W UCZNIOWSKIM KLUBIE
SPORTOWYM "CZWÓRKA" WAŁCZ


W sobotę 4 lutego br. w Klubie Garnizonowym w Wałczu odbyło się Podsumowanie Roku Piłkarskiego 2016 Uczniowskiego Klubu Sportowego "Czwórka" Wałcz oraz Klubu
Powiat Wałecki
Sportowego "Orzeł" Wałcz. W spotkaniu uczestniczyli zawodnicy, ich rodziny, trenerzy, instruktorzy i działacze klubowi, przedstawiciele władz samorządowych oraz sympatycy klubów. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.


Spotkanie było okazją do podsumowania dorobku klubów i ich dokonań w ostatnim roku oraz do przedstawienia planów działalności obu podmiotów jako KS "Orzeł" Wałcz w roku 2017.


     
ODPRAWA ROCZNA POLICJANTÓW KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI W WAŁCZU

Powiat Wałecki

3 lutego br. w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyła się roczna odprawa podsumowująca działalność policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wałczu w roku 2016. W uroczystości uczestniczyli Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mł. insp. Jacek Cegieła, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych i prokuratury oraz instytucji współpracujących z policją. Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

Powiat Wałecki
Komendant Powiatowy Policji w Wałczu mł. insp. Zbigniew Podhorodecki podsumował dokonania policji w roku 2016, przedstawił analizę liczby i rodzajów zdarzeń, które miały miejsce w powiecie oraz określił priorytety i zadania Komendy Powiatowej Policji na rok bieżący.
Uroczystość była także okazją do podziękowań policjantom za ich zaangażowanie i służbę. Wyróżnienia wręczyli policjantom samorządowcy. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uhonorował mł. asp. Dariusza Skrzypka, st. sierż. Małgorzatę Janicką i asp. szt. Tomasza Wiatr.
Rozmawiano także o budowie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, której koszt oszacowano na ok. 24 mln zł.


     
Powiat Wałecki
POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ
ZACHODNIOPOMORSKIEJ
IZBY ROLNICZEJ


Powiat Wałecki
W dniu 3 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu miało miejsce posiedzenie Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Tematem rozmów było omówienie aktualnej sytuacji związanej z wypłatą dopłat bezpośrednich przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rozpatrzenie wniosków rolników, które wpłynęły do Rady oraz sprawy bieżące.     
PRZYSIĘGA WOJSKOWA ŻOŁNIERZY I TURNUSU
SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ 2017
DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
Powiat Wałecki


3 lutego br. na terenie koszar 100 batalionu łączności odbyła się uroczystość z okazji Złożenia Przysięgi Wojskowej żołnierzy I turnusu Służby Przygotowawczej 2017 do Narodowych Sił Rezerwowych. Przysięgę wojskową na sztandar 100 batalionu łączności złożyło 87 żołnierzy.

W uroczystości wzięli udział Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Jacek Rolak, proboszcz parafii wojskowej pw. św. Franciszka z Asyżu ks. mjr Witold Kurek, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji publicznych oraz żandarmerii wojskowej, komendanci i dowódcy jednostek wojskowych. Władze Powiatu Wałeckiego reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Powiat Wałecki
KONWENT WŁADZ SAMORZĄDOWYCH
POWIATU WAŁECKIEGO W CZŁOPIE


W dniu 1 lutego br. odbył się Konwent Władz Samorządowych Powiatu Wałeckiego
Powiat Wałecki
w Człopie. Władze Powiatu reprezentowali: Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.

Rozmawiano na temat postępów prac w realizacji Kontraktu Samorządowego, dalszych działań związanych z zakupem stacji meteorologicznej oraz zaplanowanych na rok 2017 inwestycji, które zamierzają wykonać Powiat oraz poszczególne Gminy.


     BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII