Charakterystyka

Fundusze Unijne - linki do stron

www.rpo.wzp.pl Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Zachodniopomorskiego
www.inwestycjawkadry.info.pl Baza szkole i studiw podyplomowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Spoecznego
www.mkidn.gov.pl Program Infrastruktura Kultury
www.mg.gov.pl Program Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spjnoci
www.parp.gov.pl
Program Wzrost Konkurencyjnoci Przedsibiorstw
www.mpips.gov.pl projekt SPO RZL
www.eur-lex.europa.eu
www.ec.europa.eu
Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Pastw Trzecich, wszystko dostpne rwnie na stronie www.mpips.gov.pl Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej
www.premier.gov.pl Centrum Informacyjne Rzdu
www.pfron.org.pl
www.sod.pfron.org.pl
Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
www.msport.gov.pl "Blisko boisko" itp.
www.funduszngo.pl Fundusz Wsppracy oraz ECORYS
www.zporr.garr.pl Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
www.mir.gov.pl Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.eog.gov.pl Norweski Mechanizm Finansowy
i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
www.mapa.funduszestrukturalne.gov.pl wszystko odnonie programw operacyjnych oraz funduszy w latach 2007-2013
www.rpo.wzp.pl RPO woj. zachodniopomorskiego
www.europa.fundacja.koszalin.pl Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
www.zarr.com.pl Regionalna Instytucja Finansujca - Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
www.zsrg.szczecin.pl Zach.Pom. Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego
www.ksu.parp.gov.pl Krajowy System Usug dla Maych
i rednich Przedsibiorstw
www.szczecin.uw.gov.pl Zachodniopomorski Urzd Wojewdzki
www.minrol.gov.pl Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Porgram Rozwoju Obszarw Wiejskich PROW 2007-2013, Program SAPARD
www.msw.gov.pl Projekt e-PUAP-WKP plan INFORMATYZACJI PASTWA 2007-2013
www.epuap.gov.pl
www.odm.gov.pl
Centrum Informacji Europejskiej/ Orodek Debaty Midzynarodowej
www.es.ekonomiaspoleczna.pl Wspieranie i promocja ES inicjatywa Wsplnotowa EQUAL
www.msz.gov.pl Biuletyn Informacyjny Polska
w strefie Schengen
www.bankier.pl
www.bierzdotacje.pl
dotacje
www.amb-norwegia.pl mechanizm norweski, jak znale partnerw biznesowych w Norwegii, icg adresy oraz organizacje pomagajce
www.mgdf.pl
www.eurofirma.pl
Inne dotacje
www.twoja-firma.pl
www.empirio.pl
dotacje dla firm
www.doplaty.pl Dotacje dla rolnictwa
www.europoint.com.pl
www.deltapartner.org.pl
www.dotacje-ue.com.pl
www.eurodoradca.pl
www.cfeu.pl
www.euroconsilium.com.pl
www.eurochance.pl
www.fununi.pl
Inne dotacje
www.termoprojekt.org.eu termodernizacja
www.wwpe.gov.pl strona powicona rozwojowi polskiej gospodarki na lata 2007-2013 w oparciu o innowacyjne przedsibiorstwa
www.interreg4a.info Program operacyjny "Europejska Wsppraca Terytorialna", "Wsppraca Transgraniczna" na lata 2007-2013
 

www.comenius.org.pl
www.erasmus.org.pl
www.leonardo.org.pl
www.mlodziez.org.pl
www.tempus.org.pl
www.erasmusmundus.org.pl
www.grundtvig.org.pl
EDUKACJA - programy ktrych celem jest podnoszenie jakoci i atrakcyjnoci ksztacenia oraz uatwianie midzynarodowej wsppracy
i wymiany w dziedzinie edukacji.

www.europadlaobywateli.pl
www.europarl.europa.eu
www.ec.europa.eu
Integracja obywatelska na terenie Europy i oglne informacje

www.ec.europa.eu
eacea.ec.europa.eu
www.culturalpolicies.net
www.encc.eu
Strony angielskojzyczne powicone kulturze
i edukacji w Europie