PAŹDZIERNIK - 2011


 • Nowy Skarbnik Powiatu
  Powiat Wałecki


  Podczas VII sesji Rady Powiatu w Wałczu, która odbyła się w dniu 26 sierpnia 2011r. rada podjęła uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Wałeckiego. Dotychczasowego Skarbnika Powiatu Panią Marię Morawicz, która odeszła na emeryturę zastąpił z dniem 1 października Paweł Gwozdecki.

  Paweł Gwozdecki jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ma 12-letni staż pracy, od 3 stycznia 2000 roku pracuje w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Wałczu, a od 1 października 2006 roku pełni funkcję zastępcy głównego księgowego.


 • Futbolowa Niedziela

  Z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego w dniu 2 października 2011 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się prezentacja i oficjalne otwarcie sezonu 2011/2012 w Klubie Piłkarskim ORZEŁ 2010 WAŁCZ.
  Powiat Wałecki
  Podczas Gali władze klubu przygotowały specjalną prezentację i pokazały w oryginalny sposób wszystkie uczestniczki i uczestników w nim trenujących. Podczas wchodzenia na scenę, przy dźwiękach muzyki i brawach publiczności, każdy został przedstawiony z imienia i nazwiska. Galę, którą prowadzili Anna Gródka wspólnie z prezesem klubu Michałem Cebulą, rozpoczęły prezentacje dokonań poszczególnych zespołów piłkarskich, wchodzących w skład szkółki. Obok Rodziców oraz zaproszonych gości, najważniejszymi aktorami tej wyjątkowej gali, byli najmłodsi piłkarze i piłkarki, którzy są w klubie od momentu jego powstania. W sumie na scenie pojawiło się ponad 70 dzieci w wieku od 7 do 11 lat, które na co dzień trenują pod okiem opiekunów: Anny Łukaszewicz, Tomasza Kinczela, Piotra Czerniewicza, Andrzeja Czyżaka i Jacka Halickiego. Organizatorzy podziękowali sponsorom Szkółki za wspieranie piłki nożnej dzieci. Wśród tych, których uhonorowano okolicznościowymi dyplomami i kwiatami, wymienieni zostali: Starostwo Powiatowe w Wałczu - dr Bogdan Wankiewicz, Jerzy Goszczyński, Józef Kropielnicki i Roman Wiśniewski, Urząd Miasta Wałcz, dyrekcje Zespołu Szkół nr 3 i LO nr 2 w Wałczu, Henryk Kacprzak, firma MOLKIP Arleta i Dariusz Lewczuk, firma R.Man Roman Wiśniewski, WTP Suski - Lasocki Paweł Suski i Grzegorz Lasocki, Aleksandra i Lech Krukowscy, firma "Furman Nieruchomości", firma Ptak Reklamy - Dorota i Sławomir Ptak, VNH Fabryka Grzejników Wałcz, zespół DWA Paweł Dąbrowski, redakcje "Faktów Wałeckich", "Pojezierza Wałeckiego", TV Asta oraz wielu innych. Niedzielną galę zakończył słodki poczęstunek.


 • Nowy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu

  Starostwo Powiatowe w Wałczu informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu z dniem 3 października 2011 r. funkcję dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu objął Tomasz Rzemykowski.


 • Powiat Wałecki
  Marszałek Sejmu RP w Wałczu

  4 października 2011 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich na Bukowinie w Wałczu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Grzegorza Schetyny Marszałka Sejmu RP, Marcina Zydorowicza Wojewody Zachodniopomorskiego, Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty i Piotra Marszałka Dyrektora COS OPO w Wałczu.


  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


 • Dzień Seniora

  Dnia 5 października 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta uczestniczyli w uroczystościach z okazji "Dnia Seniora", które zorganizował Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w sali Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Starosta i Wicestarosta życzyli wszystkim członkom Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałczu dużo zdrowia i dalszej owocnej działalności oraz przekazali listy gratulacyjne za długoletnią pracę na rzecz wałeckiego koła dla Ireny Bujak, Eulalii Buhl i Marii Gepert.


 • Posiedzenie Zarządu Związku Celowego Powiatów WZ

  Dnia 5 października 2011 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się w Świdwinie.

  Zarząd omawiał zmiany w statucie Związku oraz zajmował się sprawą dotyczącą rozliczenia przez powiaty projektu pn. "Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków PL0467".


 • Powiat Wałecki
  Inauguracja Roku Akademickiego w PWSZ
  w Wałczu


  Z udziałem Stanisława Gawłowskiego Wiceministra Środowiska, Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w środę 5 października w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyło się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Akademickiego 2011/2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.

  Inauguracyjna ekumeniczna Msza Święta odbyła się w kościele pw. św. Antoniego w Wałczu, a główne Uroczystości odbyły się w Wałeckim Centrum Kultury.
  Na wstępie wszyscy wysłuchali na stojąco Hymnu Państwowego oraz rektor PWSZ Jolanta Witek gorąco powitała, licznie przybyłych na uroczystość gości. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Stanisław Gawłowski Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Poseł na Sejm RP.
  Gaude Mater w wykonaniu uczelnianego chóru zabrzmiało po raz pierwszy dla wielu młodych ludzi, którzy rozpoczynają właśnie nowy etap w swoim życiu. Życzenia wielu sukcesów, wszelkiej pomyślności, spełnienia własnych ambicji i entuzjazmu złożyli posłowie na sejm Paweł Suski, Jan Kuriata oraz Stanisław Gawłowski.
  Jolanta Witek w swoim przemówieniu podkreślała duże znaczenie Uczelni. Dzięki położeniu miasta na styku trzech województw możliwa jest współpraca z wieloma podmiotami, jednostkami organizacyjnymi, które znacznie wpływają na poziom kształcenia studentów.
  Nagrody dla najlepszych studentek wręczyli: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz i Burmistrz Miasta Wałcz.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


 • Powiat Wałecki
  Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

  W dniu 12 października 2011 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

  W uroczystościach, oprócz dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli i pracowników administracji uczestniczyli: Poseł na Sejm RP - Paweł Suski, dr Bogdan Wankiewicz - Starosta, Jerzy Goszczyński - Wicestarosta, przedstawiciele duchowieństwa oraz Zdzisław Tuderek - Burmistrz Miasta Wałcza.
  Po powitaniu głos zabrał Paweł Suski, który w swoim wystąpieniu pogratulował i podziękował całemu środowisku oświatowemu wyników i wkładu pracy w kształtowaniu wartości u młodych ludzi.
  W swoim wystąpieniu Wicestarosta Jerzy Goszczyński przedstawił dane statystyczne odzwierciedlające sukcesy uczniów i nauczycieli jak: wynik matur, egzaminów zawodowych, zatrudnienie w szkołach oraz zakres przeprowadzonych inwestycji.
  Starosta Bogdan Wankiewicz wręczył 7. nauczycielom akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Akt ten otrzymali : ks. Tomasz Kmiecik (ZS NR 1), Małgorzata Kuśnierczak (ZS NR 2 n-l matematyki), Wiktor Ptak (ZS NR 2 n-l wychowania fizycznego), Beata Zaborowska (ZS NR 2 n-l fizyki), Dawid Porębiak (ZS NR 4 RCKU n-l języka angielskiego), Agnieszka Cierpikowska (ZS NR 4 RCKU n-l przedmiotów zawodowych) i ANNA FRELKOWSKA (II LO n-l języka angielskiego). W tym uroczystym dniu była też okazja, aby nagrodzić wyróżniających się nauczycieli. Nagrodę Starosty otrzymali: dyrektorzy: Waldemar Rogulski, Renata Piasecka, Piotr Filipiak, Dorota Matuszak-Klupczyńska, Leszek Molka, Marek Syrnyk, Marta Rorbach-Sierbin, nauczyciele: Tadeusz Moździerski, Justyna Piotrowska, Jolanta Chojnacka, Jadwiga Grzonkowska, Sławomir Niewczas, Teresa Machalska i pracownicy administracji: - Joanna Hadzicka, Anna Lisiak oraz Katarzyna Czapiewska.
  Powiatowe obchody Dnia Edukacji narodowej zakończył występ artystyczny uczniów Zespołu Szkół nr 1.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


 • Otwarcie Centrum Zajęć Praktycznych
  Powiat Wałecki

  Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz i Wicestarosta Jerzy Goszczyński dokonali symbolicznego otwarcia trzeciej kondygnacji budynku Zespołu Szkół nr 4 RCKU, na którym powstało Centrum Zajęć Praktycznych.

  W 2011 roku dokonano adaptacji trzeciego piętra ZS nr 4 RCKU, gdzie powstały pracownie związane z gastronomią i hotelarstwem. Powstała tam recepcja hotelarska i część gastronomiczna w której uczniowie będą kształcić swoje umiejętności i odbywać zajęcia praktyczne.
  Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu, jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną z Powiatu Wałeckiego, która skorzystała z projektu pn. "Atrakcyjna szkoła zawodowa - dobrym startem w dorosłość" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Środki przewidziane na realizację inwestycji w wysokości ok. 1,5 mln zł (50%) zapewnił Powiat Wałecki. Drugie 50 % pochodziło z dofinansowania projektu.
  Powiat Wałecki
  Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do infrastruktury edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym.
  Dzięki temu udało się dokonać niezbędnych prac adaptacyjnych i remontowych oraz doposażyć szkołę w niezbędny sprzęt. W wyniku tego powstała m.in. nowoczesna sala audiowizualna, trzy pracownie komputerowe oraz oddano do użytku windę, która została sfinansowana ze środków PFRON.
  Starosta Wałecki podkreślił, że inwestycja realizowana była przede wszystkim z myślą o młodzieży, która w coraz lepszych warunkach może podnosić swoje umiejętności naukowe i praktyczne.
  Do adaptacji pozostało już tylko ostatnie piętro, gdzie w przyszłości planuje się utworzyć miejsca hotelowe lub internackie dla dojeżdżających uczniów.


 • 65-lecie Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego

  W dniu 13 października 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w Uroczystości Jubileuszowej z okazji 65-lecia Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim, która odbyła sie w Auli Kongresowej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Z okazji Jubileuszu Starosta Wałecki złożył władzom Uczelni i Wydziału serdeczne życzenia i gratulacje. Starosta podkreślił, że Powiat Wałecki wysoko ceni sobie współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim, a współczesność podnosi rangę i prestiż zawodów ekonomicznych, którzy są cenieni szczególnie w ramach Unii Europejskiej. • Powiat Wałecki
  Dzień Edukacji Narodowej w Wałczu

  Z udziałem Andrzeja Jakubowskiego Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego i Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu w dniu 13 października 2011 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyły się miejskie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

  Wicestarosta wręczył pięć upominków i listów gratulacyjnych Starosty Wałeckiego, które otrzymali: Marek Lechojda, Anna Jarczewska, Ewa Rogulska, Anna Łukaszewicz i Elżbieta Adamowska.
  W uroczystościach uczestniczyły: władze miasta Wałcz, dyrektorzy wałeckich szkół i placówek oświatowych, nauczyciele i pracownicy administracji, przedstawiciele policji, straży pożarnej, prokuratury oraz duchowieństwa.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki • Powiat Wałecki
  Paweł Suski posłem na Sejm RP

  Paweł Suski uzyskał mandat posła na Sejm VII kadencji z okręgu wyborczego nr 40. Wałecki parlamentarzysta uzyskał w sumie 7741 głosów i będzie już drugą kadencję sprawował mandat posła na Sejm.

  Wyborcy docenili pracę i zaangażowanie naszego parlamentarzysty, który w Powiecie Wałeckim uzyskał bardzo duże poparcie tj. 6526 głosów.
  Pozostałymi posłami, wybranymi w wyborach parlamentarnych 9 października br. w naszym okręgu, zostali: Stanisław Gawłowski, Marek Hok, Wiesław Suchowiejko, Stanisław Wziątek, Andrzej Lewandowski, Czesław Hoc i Stefan Strzałkowski. Mandat senatora RP w 99 okręgu wyborczym uzyskała Grażyna Anna Sztark.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


 • Powiat Wałecki
  Lokalna Organizacja Turystyczna w powiecie

  W dniach 12-15 października 2011 r. Roman Wiśniewski Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu uczestniczył w objeździe studialnym na trasie Szczecin- Szymbark-Gdańsk-Tczew-Toruń-Inowrocław-Szczecin pn. "Study Tour" zorganizowanym dla przedstawicieli lokalnych organizacji turystycznych z województwa zachodniopomorskiego.

  Celem objazdu było zapoznanie się z działalnością regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych działających na terenie województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Ponadto uczestnicy "Study Tour" mogli zapoznać się z możliwościami wykorzystania potencjału turystycznego regionu do tworzenia złożonych produktów turystycznych.
  Objazd po funkcjonujących w regionie lokalnych organizacjach turystycznych ma pomóc w uruchomieniu Lokalnej Organizacji Turystycznej w Powiecie Wałeckim. W objeździe uczestniczyli także: Krystyna Łątkowska reprezentująca Kupców Ziemi Wałeckiej, Bartosz Ćmiel Członek LOT w powiecie wałeckim oraz wicestarostowie, burmistrzowie i wójtowie z powiatów woj. zachodniopomorskiego.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki • Powiat Wałecki
  Nowa hala widowiskowo - sportowa w Człopie

  Z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego w dniu 14 października br. odbyło się uroczyste otwarcie Polsko - Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

  W związku z otwarciem najnowocześniejszej obecnie w powiecie hali sportowo - widowiskowej zorganizowano konferencję pt. "Wymiana doświadczeń i zacieśnienie transgranicznego partnerstwa gmin na Pomorzu".
  W uroczystości i konferencji uczestniczyła m.in. delegacja z Neuenkirchen z burmistrzem Norbertem Reichertem na czele, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania Paweł Bartnik, burmistrz Wałcza Zdzisław Tuderek, burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, burmistrz Tuczna Krzysztof Hara oraz wójt Gminy Wałcz Piotr Świderski.
  Goście gratulowali gospodarzom, czyli Gminie Człopa wybudowania tak nowoczesnego obiektu, który będzie miejscem polsko - niemieckich spotkań oraz będzie służył mieszkańcom gminy.
  Ta ogromna jak na możliwości finansowe Gminy Człopa inwestycja rozpoczęła się wiosną 2010 roku. Jej całkowity koszt przekroczył 8 milionów złotych. Samorząd nie może zarabiać na hali w ciągu 5 lat. Oznacza to m.in. zakaz działalności komercyjnej oraz wynajmowania pomieszczeń klubom sportowym i osobom prywatnym. W tym okresie wszelkie koszty utrzymania obiektu musi ponosić gmina.


 • Puchar Karate W.S.I. Poland

  16 października 2011 r. w hali widowiskowo - sportowej Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu odbył się IX Puchar Karate W.S.I. Poland.

  W otwarciu zawodów uczestniczył Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, a medale, dyplomy i puchary zwycięzcom wręczał Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki.


 • Międzynarodowy Dzień Głuchego

  Międzynarodowy Dzień Głuchego obchodzony w dniu 16 października 2011 r. przez Wałeckiego Koło PZG świętowany był w świetlicy Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Wałczu.

  Obecni na Uroczystości Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta wyróżnili listami gratulacyjnymi członków Koła: Ewę Wojtal, Henryka Płonkę, Krzysztofa Żakowicza, Piotra Piotrowskiego i Jana Radkiewicza.


 • Powiat podpisał list intencyjny

  Dnia 17 października 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki podpisał w imieniu władz samorządowych Powiatu Wałeckiego list intencyjny wyrażający wolę partnerstwa w ramach projektu Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy czterema powiatami: drawskim, szczecineckim, świdwińskim i wałeckim.

  Uroczyste podpisanie listu odbyło się w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. Strony niniejszego dokumentu postanawiają wspólnie wyrazić wolę utworzenia partnerstwa dla realizacji:
  • zarządzania zmianami gospodarczymi na terenie powiatów drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego i wałeckiego,
  • podstaw trwałej współpracy pomiędzy sektorem samorządowym, instytucjami otoczenia rynku pracy a organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
  • założeń wspólnych przedsięwzięć wspomagających rozwój gospodarczy i poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatów.


 • Wernisaż pt. "W poszukiwaniu pasji"

  Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w wernisażu wystawy pt. "W poszukiwaniu pasji", który odbył się 18 października br. w Muzeum Ziemi Wałeckiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu "Żyj z Pasją". • Najlepsza drużyna w Polsce!
  Powiat Wałecki


  Historyczny sukces odniosła Drużyna Klubu Sportowego "ŻAK" z Wałcza. Podopieczni Małgorzaty i Czesława Maiów, podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Akrobatyce Sportowej zdobyli I miejsce w klasyfikacji drużynowej.

  Jako drużyna okazali się lepsi od faworyzowanych klubów z Poznania i Warszawy. Takiego sukcesu w 36-letniej historii klubu jeszcze nie było. Przez trzy dni w Chorzowie najlepsi polscy juniorzy akrobaci rywalizowali o medale Mistrzostw Polski. Wprawdzie indywidualnie nie udało im się zdobyć medalu, ale za to w klasyfikacji zespołowej ilość zdobytych punktów przez Katarzynę Wankiewicz, Klaudię Pacholczak, Katarzynę Kowalską oraz Macieja Wichra i Michała Turowskiego okazała się na wagę złota!
  Należy też dodać, że udział zawodników KS "Żak" w Mistrzostwach Polski Juniorów w Chorzowie został wsparty finansowo przez Powiat Wałecki.
  Gratulujemy postawy wychowanków Małgorzacie i Czesławowi, którzy akrobatyką w Wałczu zajmują się od 31 lat.


 • Spotkanie robocze w Szczecinie

  Dnia 24 października 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w spotkaniu Zespołu Roboczego ds. Planu działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie.

  Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie. • 15 lat Wałeckiego Klubu Miłośników Miasta

  Dnia 26 października 2011 r. Starosta Wałecki uczestniczył w prelekcji z pokazem multimedialnym "Wałcz wczoraj i dziś - retrospekcji", która odbyła się Sali Klubowej Wałeckiego Centrum Kultury.

  Prelekcję zorganizowano z okazji Jubileuszu 15-lecia Wałeckiego Klubu Miłośników Miasta 1996-2011.


 • Akcja Znicz 2011 w Gminie Człopa

  Dnia 27 października 2011 r. Starosta Wałecki otrzymał od Burmistrza Człopy podziękowanie za pomoc w przeprowadzeniu Akcji "ZNICZ 2011", która pod hasłem: "Nie bądź ofiarą - Włącz myślenie!" organizowana jest na drogach Miasta i Gminy Człopa.


 • Święto Wojsk Łączności i Informatyki

  Dnia 28 października 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w uroczystym apelu z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki, który odbył się na terenie koszar 100 batalionu łączności w Wałczu.

  Starosta Wałecki w krótkim wystąpieniu podkreślił, że wieloletnie kultywowanie na Ziemi Wałeckiej zaszczytnych tradycji Wojsk Łączności zjednały wałeckim łącznościowcom uznanie i szacunek mieszkańców powiatu.
  Po uroczystościach odbyło się spotkanie zaproszonych gości z Dowództwem Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód i podległych Jednostek Wojskowych w Sali Tradycji na terenie Jednostki.


 • Rozdanie dyplomów magisterskich

  29 października 2011 r. Starosta Wałecki uczestniczył w Uroczystości Wręczenia Dyplomów absolwentom zaocznych studiów magisterskich Zamiejscowego Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w Wałczu, która odbyła się w Wałeckim Centrum Kultury.


 • Uroczystość w kościele pw. św. Antoniego w Wałczu

  Dnia 30 października 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w uroczystości odsłonięcia, po renowacji Ołtarza Głównego w kościele pw. św. Antoniego w Wałczu.

  Odsłonięcia Ołtarza dokonano na Mszy św. o godz. 13.00, której przewodniczył i homilię wygłosił o. Andrzej Włodarczyk - poprzedni proboszcz i inicjator projektu. Obraz św. Antoniego z głównego ołtarza, ubogacony o boczne skrzydła ze scenami z życia Świętego powrócił na swoje miejsce po renowacji.


ZAPISZ    DRUKUJ    ZAMKNIJ