POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka


Powiat Wałecki


     
SPOTKANIE Z ANNĄ GÓRALSKĄ- WICEMISTRZYNIĄ EUROPY
W BOKSIE DO LAT 22


W dniu 9 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu gościliśmy Annę Góralską - zawodniczkę Klubu Sportowego "Korona Wałcz" oraz trenerów Łukasza i Zbigniewa Butryńskich. "Góralka" podczas Mistrzostw Europy U-22 w Targu Jiu w Rumunii odbywających się w dniach 24.03 - 02.04.2018 zdobyła tytuł Wicemistrzyni Europy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny złożyli zarówno zawodniczce jak i trenerom serdeczne gratulacje oraz życzyli kolejnych sukcesów sportowych na arenie krajowej i międzynarodowej.


     
JUBILEUSZ 40 - LECIA DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W CZŁOPIE
Powiat Wałecki

6 kwietnia br. w Polsko - Niemieckim Centrum Kultury i Sportu w Człopie odbył się jubileusz 40 - lecia działalności Domu Kultury w Człopie. W uroczystości wzięli udział m. in. Senator RP Grażyna Anna Sztark, Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Krystyna Kołodziejska - Motyl, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, przedstawiciele władz samorządowych, osoby współpracujące z instytucją oraz lokalna społeczność.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Burmistrz Miasta i Gminy Człopa w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważną rolę odgrywa Dom Kultury w życiu mieszkańców miasta i gminy Człopa, który poprzez swoją działalność jednoczy i kształci w sferze kulturalnej lokalną społeczność. Uroczystość była okazją do złożenia podziękowań i gratulacji Pani Dyrektor Jolancie Drabińskiej oraz pracownikom, którzy współtworzą pozytywna atmosferę oraz historię placówki. Podczas jubileuszu zaprezentowano prezentację multimedialną przedstawiającą Dom Kultury na przestrzeni ubiegłych lat.
W części artystycznej wystąpiła m. in. Katarzyna Zawada, laureatka międzynarodowego konkursu "Tańczące Eurydyki" w Moskwie, która zaprezentowała piosenki z repertuaru Anny German.


     
VIII TARGI PRACY

W dniu 6 kwietnia br. w Hali Sportowej Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość z życia" w Wałczu przy ul. Sądowej 9 odbyły się VIII Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Partnerami tego przedsięwzięcia byli: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wałczu, Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość z życia" w Wałczu. Uroczystego otwarcia Targów dokonali Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu Anna Zaleska.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W tegorocznych targach udział wzięło łącznie 33 wystawców, w tym: agencje zatrudnienia, pracodawcy krajowi, a także szkoły, instytucje oraz służby mundurowe: Policja, Wojsko i po raz pierwszy Straż Graniczna. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogły skorzystać z 1600 ofert zatrudnienia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
JUBILEUSZ 10 - LECIA WAŁECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

6 kwietnia w Wałeckim Centrum Kultury miała miejsce uroczystość z okazji jubileuszu 10 - lecia Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W wydarzeniu uczestniczyli m. in. Poseł na Sejm RP Paweł Suski, przedstawiciele władz samorządowych, studenci i osoby współpracujące z WUTW oraz mieszkańcy powiatu. Powiat Wałecki reprezentowali Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wałecki Uniwersytet Trzeciego Wieku liczy 300 członków, a działania realizowane przez stowarzyszenie cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Aby stać się pełnoprawnym studentem trzeba mieć ukończone 50 lat. WUTW prowadzi zajęcia w różnych dziedzinach nauk m. in. w zakresie kultury, sztuki, promocji i profilaktyki zdrowia, informatyki oraz języków obcych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas uroczystości członkowie WUTW zaprezentowali program artystyczny przedstawiający zalety bycia studentem. Uroczystość jubileuszu była okazją do złożenia gratulacji i podziękowań założycielom, zarządowi oraz studentom.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Jolanta Wegner w imieniu Zarządu Powiatu w Wałczu, na ręce Pani Prezes Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jadwigi Grzonkowskiej złożyli serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za stałą obecność w życiu społeczno- kulturalnym mieszkańców powiatu wałeckiego, wkraczających w Złotą Jesień Życia.


     
UROCZYSTOŚĆ WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BUDOWĘ NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

5 kwietnia br. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. W uroczystości wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła, Komendant Powiatowy Policji w Wałczu insp. Zbigniew Podhorecki, Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Krystyna Kołodziejska - Motyl, Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas, a także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, kadra kierownicza zachodniopomorskiej Policji i lokalna społeczność.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wraz z aktem erekcyjnym, dla upamiętnienia wydarzenia, do specjalnej tuby wmurowanej w podwaliny nowej komendy trafiły między innymi będące w obiegu monety, zdjęcia funkcjonariuszy, dwie gazety (Kurier Szczeciński i Głos Koszaliński) z publikacjami na temat budowy, a także aktualne wydanie Gazety 997.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Koszt wybudowania nowej komendy to w sumie 21,5 mln złotych. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa i zostały zagwarantowane ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020".


     
"WIEDZA OPARTA NA PRAKTYCE - MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE WAŁECKIM"

5 kwietnia 2018 r. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner odwiedzili wałeckie szkoły: Zespół Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w celu zapoznania się ze stopniem zaawansowania realizacji projektu pn.: "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki jest liderem innowacyjnego projektu edukacyjno - inwestycyjnego, finansowanego ze środków UE - Kontraktu Samorządowego, który jest wielką szansą na dynamiczny rozwój szkolnictwa zawodowego i podniesienie jakości pracy szkół ogólnokształcących. Wszystkie działania związane z Kontraktem Samorządowym mają charakter progospodarczy, wspierający przedsiębiorczość, podnoszący poziom wiedzy, wykształcenia i umiejętności zawodowych. Obok interesujących zajęć, praktyk uczniowskich, staży, stypendiów i doskonalenia zawodowego, nasze szkoły otrzymają nowoczesne wyposażenie pracowni lekcyjnych, a przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powstaną warsztaty na miarę XXI wieku.


     
PODPISANIE UMOWY NA UTWORZENIE CENTRUM AKTYWNOŚCI RODZINNEJ I TURYSTYKI WEEKENDOWEJ W WAŁCZU

4 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. "Stworzenie Centrum Aktywności Rodzinnej i Turystyki Weekendowej w Wałczu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą G. P. Projekt reprezentowaną przez Pana Pawła Żebrowskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Projekt zakłada utworzenie Centrum Aktywnej i Rodzinnej Turystyki Weekendowej, służącego promocji Wałcza i Jeziora Zamkowego jako idealnego miejsca do uprawiania sportów wodnych. Środki zostaną przeznaczone na budowę obiektu na sprzęt i biuro wraz z salką szkoleniową, szkółkę żeglarską dla dzieci i dorosłych oraz wypożyczalnię sprzętu wodnego i rekreacyjnego z żaglówkami, kajakami, rowerami wodnymi, rowerami górskimi i MTB czy kijkami do nordic walkingu.
Wartość dofinansowania to prawie 260 tys. zł. Centrum zlokalizowane przy ul. Orlej ma być gotowe do stycznia 2019 roku.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ramach 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 "Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie", działanie 1.5 "Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji".


     
MOBILNA AKCJA POBORU KRWI W AMBULANSIE
Powiat Wałecki

W dniu 4 kwietnia 2018 r. Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przeprowadziło kolejną MOBILNĄ AKCJĘ POBORU KRWI W AMBULANSIE. Frekwencja była mniejsza niż zwykle, ale i tak do akcji przyłączyły się 22 osoby, które oddały blisko 10 litrów krwi. Wszystkim osobom, które odpowiedziały na naszą inicjatywę serdecznie dziękujemy i już dziś zapraszamy na kolejną akcję poboru krwi w ambulansie w dniu 14 czerwca br.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
MŁODZIEŻ Z ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 RCKU W STAROSTWIE

4 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner spotkali się z grupą młodzieży, która w dniach 24 - 31 marca br. przebywała na Ukrainie w partnerskim mieście Fastów w ramach wymiany szkolnej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uczestnicy wymiany opowiedzieli o swoich wrażeniach z pobytu na Ukrainie, o nowych przyjaźniach i doświadczeniu, jakie zdobyli. We wrześniu będziemy w Wałczu gościć młodzież z Fastowa, dlatego też już dziś wraz z młodymi ludźmi z ZS nr 4 RCKU rozpoczynamy przygotowania do tej wizyty.


     


BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII