POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
STUDNIÓWKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU

W dniu 18 stycznia br. w Kołatniku odbyła się Studniówka uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Wałczu. Na wydarzenie został zaproszony Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, który w swoim wystąpieniu życzył Maturzystom powodzenia na egzaminie dojrzałości oraz podejmowania trafnych decyzji, aby były one znakomitym wstępem w dorosłe życie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
fot. Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Wałczu


     
SPOTKANIE Z OKAZJI PIERWSZEGO ROKU DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W WAŁCZU

16 stycznia br. pracownicy i sympatycy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu świętowali pierwszy rok działalności. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jolanta Wegner i sekretarz Zbigniew Wolny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta złożył życzenia, ale również podziękowania za zaangażowanie i trud w rozwój zakładu, wierząc w dalszy jego rozkwit.
Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. Było wiele atrakcji, niespodzianek, pysznych smakołyków i łakoci, a wszystko to przy wspaniałej oprawie muzycznej.

Zdjęcia: PZAZ w Wałczu


     
SREBRNA TARCZA PERSPEKTYW DLA TECHNIKUM ZAWODOWEGO NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 RCKU

Technikum Zawodowe nr 3, funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu odniosło ogromny sukces, uzyskując w prestiżowym rankingu tygodnika "Perspektywy" Srebrną Tarczę i 6 miejsce w województwie wśród szkół technicznych. Ranking ten jest uznawany za najbardziej prestiżowy i miarodajny. Znalezienie się w gronie laureatów jest ogromnym wyróżnieniem dla każdej szkoły, zważywszy że do rankingu branych jest 500 najlepszych szkół tego typu z całego kraju.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Serdecznie gratulujemy!


Fot: Zespół Szkół nr 4 RCKU


     
SPOTKANIE NOWOROCZNE GMINY MIROSŁAWIEC

Powiat Wałecki
10 stycznia br. w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyło się Spotkanie Noworoczne Gminy Mirosławiec. Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik złożył podziękowania i wręczył wyróżnienia "skrzydeł" dla firm i instytucji, z którymi Gmina współpracuje, a także dla pracowników Urzędu, którzy odchodzą na zasłużoną emeryturę.

Na uroczystość zaproszeni zostali senator RP Janusz Gromek, przedstawiciele władz lokalnych z terenu powiatu, przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji, przedsiębiorstw oraz licznie przybyli goście. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Powiatu Wałeckiego - sekretarz Zbigniew Wolny, przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas, oraz Członek Zarządu Powiatu Jan Grudziński. Część artystyczną Spotkania uświetniły Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu, a także Zespół "Liquid Melody" ze Szczecina.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

Zdjęcia: Gmina Mirosławiec


     
SPOTKANIE NOWOROCZNE RODZINY OLIMPIJSKIEJ
Powiat Wałecki

Warszawskie Centrum EXPO XXI było w sobotę 11 stycznia miejscem tegorocznego Spotkania Noworocznego Rodziny Olimpijskiej. Wśród zaproszonych gości była delegacja z Wałcza: burmistrz Maciej Żebrowski i w zastępstwie Starosty dr Bogdana Wankiewicza - pracownik Starostwa Powiatowego w Wałczu Paweł Łakomy.

Na spotkanie przybyli mistrzowie i medaliści olimpijscy, trenerzy, pracownicy instytucji sportowych, parlamentarzyści, członkowie korpusu dyplomatycznego przedstawiciele świata nauki, kultury, medycyny i biznesu, samorządowcy, oraz dziennikarze. Gościem honorowym wydarzenia był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości delegacja złożyła na ręce prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego program (CUDO) Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka które odbędą w Wałczu w dniach 16-18 kwietnia 2020 roku, jednocześnie otrzymała zapewnienie o pełnym wsparciu i pomocy ze strony władz PKOl w przygotowaniach do imprezy.
Wydarzenie to było doskonałą okazją do zaproszenia "Rodziny Olimpijskiej" na Centralne Uroczystości Dnia Olimpijczyka w Wałczu. Zaproszenia przyjęło kilkudziesięciu medalistów olimpijskich, i ważnych osobistości ze świata sportu. Wielu sportowców miło wspomina Wałcz i zapewniło, że zrobią wszystko by uświetnić uroczystość swoją obecnością.
Do zobaczenia w Wałczu na "CUDO" (Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka), na które już teraz zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu!


     
POŻEGNANIE Z MUNDUREM KOMENDANTA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
Powiat Wałecki

W sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu, odbyło się uroczyste pożegnanie ze sztandarem Komendy Powiatowej Policji insp. Zbigniewa Podhorodeckiego. Po 28 latach służby w Policji "Szef" wałeckich policjantów odszedł na zasłużoną emeryturę. Były gratulacje, podziękowania i wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Na uroczystości obecni byli między innymi Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, władze lokalne z terenu powiatu, prokuratorzy, przedstawiciele sądu, kapelani policyjni, przedstawiciele kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, komendanci powiatowi z garnizonu zachodniopomorskiego, byli komendanci, emeryci przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji, przedsiębiorstw, służb mundurowych oraz licznie przybyli goście.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki reprezentował Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, który w swoim przemówieniu podkreślił wspaniałą współpracę z odchodzącym komendantem, ale także z jego poprzednikami, owocem której są doskonałe wyniki wałeckiej Policji i wysoki stopień zaufania społecznego mieszkańców do naszych funkcjonariuszy. Jednocześnie złożył podziękowania za poświęcenie i włożony trud w pełnienie służby, oraz złożył życzenia zdrowia i spełnienia planów na nowym etapie życia.

Zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji


     
DOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE WAŁECKIEGO ZWIĄZKU ODDZIAŁU ZWIĄZKU SYBIRAKÓW
Powiat Wałecki

9 stycznia w klubie BWD WKPW w Wałczu odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe wałeckiego oddziału Związku Sybiraków. Była to okazja do złożenia życzeń, ale też czas podsumowań i refleksji. Powiat Wałecki reprezentowali dr Bogdan Wankiewicz i sekretarz Zbigniew Wolny.

Gości przywitał prezes Związku Sybiraków Robert Karbowniczek. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli. Następnie prezes wspomniał o celach związku, który ma za zadanie przypominać ludziom o tragedii zesłańców; jak również pomoc członkom stowarzyszenia. Noworoczne życzenia złożyli zaproszeni goście: Starosta dr Bogdan Wankiewicz i Burmistrz Maciej Żebrowski. Uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, a następnie składano życzenia i dzielono się opłatkiem.

Zdjęcie: Redakcja "Extra Wałcz"


     
DOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW
Z BP. EDWARDEM DAJCZAKIEM


Spotkanie odbyło się 7 stycznia br. w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie.
Powiat Wałecki


Rozpoczęło się kolędowaniem, które poprowadził chór "Cantores" z Człopy. Bp Edward Dajczak dziękował samorządowcom za ich codzienną pracę na rzecz lokalnych społeczności. Przypomniał też o konieczności dobrej współpracy Kościoła z samorządem. Po wystąpieniu biskupa uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem. Konferencję, która w tym roku dotyczyła chrześcijańskiej wizji ekologii, wygłosił o. Stanisław Jaromi, franciszkanin, doktor filozofii, absolwent teologii i ochrony środowiska, od lat zaangażowany w edukację ekologiczną, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik oraz Burmistrz Człopy Jerzy Bekker.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

Zdjęcia: Redakcja "Gościa Koszalińsko-Kołobrzeskiego"


     
Ekokoncepcja urządzeń technicznych jest kluczem do przyszłości Jak będzie wyglądał nasz świat w przyszłości, to zależy tylko od nas ...

Powiat Wałecki
Dnia 15.01.2020 rozpocznie się VI-ta edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” dla uczniów klas 3-7 szkół podstawowych. To konkurs o odpadach i o tym dlaczego tak ważna jest ekokoncepcja: ułatwia prawidłowy odzysk i recykling urządzeń AGD RTV wszechobecnych w naszym codziennym życiu.
Każdy z nas miał w ręku instrukcję obsługi urządzenia. Taka instrukcja przekazuje informację na temat budowy, części składowych i sposobu eksploatacji. My idziemy o krok dalej: w tym roku uczestnicy konkursu będą ekodesignerami. Zadaniem będzie wykonanie makiety nadającego się do recyklingu urządzenia wraz z instrukcją obsługi i z opisem co można będzie jeszcze raz wykorzystać. Zadanie brzmi: Przyjrzyj się wybranemu przedmiotowi na prąd lub baterie. To może być lodówka, telefon komórkowy, kamera, słuchawki… Wykonaj model tego przedmiotu z materiałów upcyklingowych: starych kartonów, opakowań, taśmy itp.. a następnie narysuj instrukcję demontażu, tak aby przekazać jak najwięcej informacji na temat zawartych w nim surowców wtórnych i tych nadających się do recyklingu. Co ważne nie wolno samemu rozkręcać zużytych elektrogratów, gdyż mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia. Informację trzeba zdobyć w inny sposób: korzystając z Internetu, rozmowy z fachowcami, własnych obserwacji, podręczników czy rad nauczycieli. Do 30.03.2020 ekozespoły mają czas na przygotowanie odpowiedzi na to jedno pytanie konkursowe oraz skorzystanie z internetowych aplikacji edukacyjnych w wirtualnej rywalizacji III Ligi Elektrorecyklingu. Nad przygotowaniem odpowiedzi na pytanie konkursowe, uczestnicy mogą pracować podczas zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych. Odpowiedzi trzeba udzielić w jednej z form dopuszczonych regulaminowo a więc: w formie koncepcji gry planszowej, pracy plastycznej lub pracy multimedialnej mp3-mp4.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Kuratorów i Kuratoriów województwa lubuskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Udział w konkursie jest bezpłatny. To okazja dla uczniów, bo zadanie zachęca do kreatywności, rozwija zdolności manualne i kompetencje kluczowe, w zakresie przyrodniczym i technicznym. Kolejnym ważnym aspektem konkursu jest praca zespołowa: to nauczyciel zgłasza do konkursu co najmniej dwuosobowy ekozespół. Współpraca wymaga od członków grupy podziału obowiązków, konsekwencji i odpowiedzialności. Zapraszamy! Wszystkie informacje na stronie www.chlorofil.com.pl Wszystkie dokumenty i regulamin dostępne na stronie konkursu.

Koordynator konkursu
Agnieszka Oleszkiewicz
Tel. 608 633 593
e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl
www.chlorofil.com.pl


     


BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2019
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII